Kontaktni podatki

Zgodovina

Prebilplast

Prebil plast d.o.o. je bil ustanovljen v obrtniški delavnici leta 1966. Janko Prebil je kot strojni ključavničar pričel z izdelovanjem najrazličnejših kovinskih izdelkov. Leta 1966 je na osnovi svojih skic in načrtov izdelal prva orodja in ponudil Slovenskemu trgu prve kovinske omarice za elektriko.

Priložnost je videl v novih materialih zato je leta 1977 pričel z izdelovanjem električnih omaric iz plastičnih snovi. V prihajajočih letih je tehnologijo izdelave omaric stalno prilagajal moderniziral in tehnološko izboljševal.

Leta 1985 je podjetje dobilo današnjo podobo, ko so se zaradi narave dela in dolgoletne tradicije uveljavile skupne vrednote, ki vključujejo prepričanje sodelavcev o potrebnosti zagotavljanja visoke kakovosti naših storitev, sprejemanje osebne odgovornosti za realizacijo sprejetih obveznosti in skupinskemu delu, ki prispeva k boljšim rezultatom in prenosu znanja na mlajše sodelavce ter ne nazadnje sprejemanje standardov poslovne etike.

Prihodnost

Prebilplast

Prihodnost podjetja načrtujemo vsi zaposleni, kar zagotavlja veliko možnost realizacije postavljenih ciljev. Odprti smo za poslovne povezave in poudarjamo, da izdelke razvijamo in izdelujemo v sodelovanju s partnerji in naročniki.

Tako podjetje kot zaposleni imamo cilj obdržati kvaliteto in tehnološko razvitost naših uslug. Z obsegom proizvodnje želimo krepiti ugled in razpoznavnost našega podjetja ter z našimi partnerji in kupci vzgajati dolgoročne poslovne povezave.